PLEZIER          –           DOELEN           –          CREËREN

DB Music verzorgt muzieklessen aan Eigen Wijzen: leerlingen van het Speciaal Onderwijs, jongeren/jongvolwassenen met (gedrags)problematiek en/of met een verstandelijke beperking, mensen die niet altijd in het reguliere patroon passen.

Voor deze doelgroep is de workshop Join The Music ontstaan, vanuit de ervaring dat muziek mensen verbindt en op een ontspannen manier voor ontwikkeling zorgt. Muziek dient hierbij als hulpmiddel en tegelijkertijd als doel.

Door een muzikaal einddoel te stellen leren mensen samen te werken, te luisteren naar een leider, te communiceren, boosheid te richten, creativiteit te ontplooien en te komen tot een concreet muzikaal product, door henzelf gekozen/geschreven/vormgegeven.

De lessen kunnen het gehele popinstrumentarium beslaan en daarin pas ik me aan als een kameleon aan degene(n) die ik voor me heb.

Deze workshop is met succes en plezier uitgevoerd op gesloten behandelcentra voor jongeren met gedragsproblematiek, Voortgezet Speciaal Onderwijs en aan jongvolwassenen met psychiatrische problematiek.

Voor een offerte en/of meer informatie, neem gerust contact op.

Join The Music

Muziek maken met veel plezier en onderweg veel leren over jezelf,
over of van elkaar, onder begeleiding van een professioneel muziekdocent.

Muziek maken en samenwerken, individueel, in duo's of in groepen in een doorlopende workshop of een eenmalige les.
De workshop wordt op maat gemaakt per locatie en doelgroep.